Autorizovaný servis značek Samsung a Sharp

ZÁRUČNÍ OPRAVY

Firma Teleservis Přikryl je autorizovaný servis pro značky Samsung a Sharp. Reklamovaný přístroj je možné reklamovat přímo u nás na prodejně anebo u prodejce. Při reklamaci je vždy nutné předložit prodejní doklad s uvedeným datem prodeje a vyplněný záruční list. Pokud je uvedeno výrobní číslo na prodejním dokladu není nutné mít vyplněný záruční list. Reklamovaný přístroj je nutné zabalit do originálního obalu, případně pomocí různých alternativ. Dbejte na pečlivé zabalení výrobku, aby při jeho transportu nedošlo k poškození, které není možné posléze reklamovat.

Naše firma se zavazuje, že výrobek bude opraven v co možná nejkratším termínu – nejdéle však do 30 dnů. Po ukončení reklamačního řízení je zákazník kontaktován pomocí sms zprávy a nebo je přístroj vrácen prodejci.

Případy neuznání oprav na záruku:

  • Mechanické poškození, znečištění, zanesení nebo zavápnění výrobku.
  • Nekompletnost předprovozního přístroje.
  • Neodborná instalace, zacházení nebo používání v rozporu s návodem na obsluhu nebo záručním listem.
  • Provozování poškozeného zboží po zjištění závady .
  • Poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.
  • Poškození zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě.
  • Provádění oprav nebo úprav na zboží neautorizovanými osobami či firmami.
  • Porušení, poškození nebo jiné znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.
  • V těchto všech případech, kromě neuznané záruční opravy, bude zákazníkovi účtováno přepravné v plné výši s přezkoušením přístroje dle platného ceníku oprav.
Design by Bc. Luděk Svoboda, optimized for Firefox 3.6.3